Care4Talent is selectief in het aannemen van opdrachten, d.w.z. alleen die opdrachten worden aangenomen waarvan wordt verwacht dat Care4Talent over de juiste toegevoegde waarde beschikt.

Werkwijze coaching

Een coaching traject is maatwerk en bestaat uit 6-10 bijeenkomsten van 1,5 uur, welke in de regel 1 x 14 dagen plaatsvinden. In een intakegesprek van ca 1 uur wordt de coachingsvraag doorgenomen. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk trajectplan ontworpen, wat in de tweede bijeenkomst met u wordt besproken. Dit trajectplan vormt het uitgangspunt van het coaching traject maar zal na iedere bijeenkomst door de coach worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld, aangescherpt. Dat is wat Care4Talent onder maatwerk verstaat. Per bijeenkomst gaan we uit van 1,5 uur gesprek en 1,5 uur verslag/analyse/voorbereiding.

Werkwijze training en advies

Een trainings- of adviesvraag wordt altijd in een persoonlijk gesprek doorgenomen, waarin de doelstelling uitgebreid aan de orde komt. Na dit gesprek krijgt u binnen 72 uur een vrijblijvende offerte toegezonden.

Marijke Snel,
manager IT

“De werkwijze vind ik heel transparant en helder. De gebruikte methoden zijn zeer constructief”