Dit coachingstraject heeft tot doel te komen tot het vergroten en effectief gebruik maken van je vaardigheden om zo optimaal je eigen stuur in hand te nemen. In 10 online sessies wordt gewerkt aan diverse thema’s m.b.t. persoonlijke effectiviteit. Je krijgt ruimschoots ‘tips and tools’ hoe JIJ het beste uit uzelf kunt halen.

Thema’s die hierbij aan de orde komen:

  • Versterken zelfvertrouwen
  • Het ombuigen van stress in vertrouwen en zelfsturing
  • Richting geven aan leven en loopbaan
  • Balans in ratio en emoties d.m.v. de RET- methode (Rationeel Emotieve Theorie)
  • (Non-verbale) communicatie
  • Omgaan met weerstand en conflicthantering
  • Optimaal samenwerken door inzicht in groepscommunicatie
  • Inzicht in gedrag

Nicoline Roelofs, juriste

“Een persoonlijk en plezierig traject onder begeleiding van een professionele coach die met afstand en betrokkenheid lastige zaken in het juiste perspectief weet te plaatsen.”